Bass Neo Cho Tường Gạch Block AAC: 5 đặc điểm nổi bật chỉ có ở sản phẩm Cốp Pha Việt