Ty ren tán chuồn

Ty ren tán chuồn

Ty ren tán chuồn là loại ty ren và tán chuồn được sản xuất để sử dụng làm ty xuyên tường đưa việc thi công xây dựng coppha trở nên dễ dàng hơn.