Phụ kiện cốp pha

Chốt sâu cốp pha

Liên hệ

Móc mâm giàn giáo

Móc mâm giàn giáo

Liên hệ

Dầm I giàn giáo bao che

Dầm I giàn giáo bao che

Liên hệ
 150,000 180,000
 190,000 295,000

Khóa giàn giáo

Khóa giàn giáo

 15,000 26,000

Linh kiện kích tăng

Đế kích tăng

Liên hệ

Kích tăng giàn giáo

Kích tăng giàn giáo Pi38

Liên hệ

Linh kiện kích tăng

Tán đúc kích tăng

Liên hệ

Kích tăng giàn giáo

Kích tăng giàn giáo Pi34

 29,000 42,000

Linh kiện cây chống

Chốt xích ống ren cây chống

Liên hệ

Linh kiện cây chống

Đế cây chống thép

Liên hệ

Linh kiện cây chống

Ống ren cây chống thép

 26,000 33,000

Cây chống giàn giáo

Cây chống thép giàn giáo

 205,000 245,000

BÁT THÉP RÂU TƯỜNG

Tắc kê sắt M6x50mm

 550

Phụ kiện giàn giáo khung

Thanh giằng chéo giàn giáo

Liên hệ

Phụ kiện giàn giáo khung

Ống nối giàn giáo

 8,500

Phụ kiện giàn giáo khung

Chốt khóa chéo giàn giáo

 1,000

Phụ kiện giàn giáo nêm

Phụ kiện giàn giáo nêm

 17,500 18,000

Giàn giáo nêm

Giàn giáo nêm chống

Liên hệ

Phụ kiện giàn giáo khung

Long đền giàn giáo

 800 1,700

Giàn giáo khung

Giàn giáo khung

Liên hệ

BÁT THÉP RÂU TƯỜNG

Thép râu tường

 1,450 2,000

BÁT THÉP RÂU TƯỜNG

Bát neo tường gạch nhẹ AAC

 2,400 3,000

Phụ kiện cốp pha

Côn chống thấm

Liên hệ

Phụ kiện cốp pha

Khóa kẹp ty xuyên

 24,000

Phụ kiện cốp pha

Tán chuồn – Bát chuồn

 17,000 20,000

Phụ kiện cốp pha

Ty ren cường lực cao

 18,000 27,500
Liên hệ
 330,000 410,000
 360,000 530,000
 124,000 287,500
 30,000

Cốp pha

Cốp pha sàn

 117,500 235,000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
 330,000 410,000
 360,000 530,000
 124,000 287,500
 30,000

Cốp pha

Cốp pha sàn

 117,500 235,000
Liên hệ
Liên hệ

Phụ kiện cốp pha

Chốt sâu cốp pha

Liên hệ

Phụ kiện cốp pha

Côn chống thấm

Liên hệ

Phụ kiện cốp pha

Khóa kẹp ty xuyên

 24,000

Phụ kiện cốp pha

Tán chuồn – Bát chuồn

 17,000 20,000

Phụ kiện cốp pha

Ty ren cường lực cao

 18,000 27,500

Linh kiện kích tăng

Đế kích tăng

Liên hệ

Kích tăng giàn giáo

Kích tăng giàn giáo Pi38

Liên hệ

Linh kiện kích tăng

Tán đúc kích tăng

Liên hệ

Kích tăng giàn giáo

Kích tăng giàn giáo Pi34

 29,000 42,000

Linh kiện cây chống

Chốt xích ống ren cây chống

Liên hệ

Linh kiện cây chống

Đế cây chống thép

Liên hệ

Linh kiện cây chống

Ống ren cây chống thép

 26,000 33,000

Cây chống giàn giáo

Cây chống thép giàn giáo

 205,000 245,000

Móc mâm giàn giáo

Móc mâm giàn giáo

Liên hệ
 150,000 180,000
 190,000 295,000

Phụ kiện giàn giáo khung

Thanh giằng chéo giàn giáo

Liên hệ

Phụ kiện giàn giáo khung

Ống nối giàn giáo

 8,500

Phụ kiện giàn giáo khung

Chốt khóa chéo giàn giáo

 1,000

Phụ kiện giàn giáo nêm

Phụ kiện giàn giáo nêm

 17,500 18,000

Giàn giáo nêm

Giàn giáo nêm chống

Liên hệ

Phụ kiện giàn giáo khung

Long đền giàn giáo

 800 1,700

Giàn giáo khung

Giàn giáo khung

Liên hệ

Khóa giàn giáo

Khóa giàn giáo

 15,000 26,000

BÁT THÉP RÂU TƯỜNG

Tắc kê sắt M6x50mm

 550

BÁT THÉP RÂU TƯỜNG

Thép râu tường

 1,450 2,000

BÁT THÉP RÂU TƯỜNG

Bát neo tường gạch nhẹ AAC

 2,400 3,000