Tag Archives: phụ kiện cốp pha việt

Chốt tròn coppha

Chốt tròn coppha Chốt tròn coppha hay còn gọi là: Al pin, Round wedge pin, chốt tròn, …là phụ kiện trong hệ cốp pha nhôm; chốt tròn coppha cùng với la thanh giằng cốp pha (ty la) dùng để kết nối và thắt chặt cốp pha khi đổ bê tông hoặc sửa chữa ván khuôn […]