Chốt chữ A cốp pha panel

 22,000

  • Độ dày 3,5 ly đến 4 ly
  • 1kg = 25 cái
  • Không xi mạ